HERUITGAVE “DE BRUGGEN VAN BOOM’

Op 3 september 1944 overschreden Britse en Amerikaanse troepen de Belgische grens.Hun hoofddoelen waren: de hoofdstad, Brussel, innemen en de haven van Antwerpen intact veroveren.De Duitsers troffen schikkingen om zich ter verdediging in te richten achter het Albertkanaal. De voorbereidingen om de haven van Antwerpen grondig te vernielen waren al begonnen en Duitse versterkingen waren reeds op weg om, achter de Rupel en de Nete, een vooruitgeschoven linie in te nemen; zwaartepunt: Boom … Daar hoopten zij de geallieerde stormloop tijdelijk te stuiten en in die adempauze de Antwerpse haveninstallaties totaal onbruikbaar te maken. De gemeente Boom zou midden in de frontlijn liggen. Het lot beschikte er anders over. Op 4 september 1944 trok de Antwerpse legerofficier, Robert Vekemans, op eigen initiatief de geallieerde voorhoede tegemoet met het voorstel een omtrekkingsmaneuver via Klein-Willebroek uit te voeren om alzo de sterke Duitse verdediging rond de bruggen van Boom te verschalken en langs achter aan te vallen. De Belg verdedigde zijn plan zó overtuigend dat de Britse commandant het onmiddellijk aanvaardde. Met luitenant Vekemans als gids kon de Britse voorhoede op verrassende wijze de oude tolbrug over de Rupel te Boom intact veroveren.Marc Van de Velde (+ 2016) begon in 1980 getuigenissen en bronmateriaal te verzamelen wat in 1994, exact 50 jaar na de bevrijding van Boom, resulteerde in een lijvig naslagwerk dat in geen tijd was uitverkocht. Ondanks de grote vraag kwam het door omstandigheden nooit tot een heruitgave. Vandaag, 75 jaar na de bevrijding, geeft de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw met steun van de gemeente Boom het boek opnieuw uit. Het originele werk, dat uit een boek bestond, wordt nu in twee boekdelen aangeboden. Per boekdeel is een register van persoonsnamen toegevoegd.

Praktisch:

HardcoverDeel I: 261 pagina’s
Deel II: 312 pagina’s
Gedrukt op papier ‘Maco Silk’ van 150 gr.
Wit leeslint en kapitaalbandje

Prijs voor de twee boekdelen: 55 euro (Leden Ten Boome). 60 euro (niet-leden Ten Boome)Het boek is beschikbaar vanaf zaterdag 14 september en kan tussen 10.00u. en 13.00u. afgehaald worden (of na afspraak) bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw, Hoogstraat 28 (dekenij) Boom waar je het ook kan komen inkijken! Verzending binnen België: 6 euro. De bestelling is definitief na storting van het bedrag op rekeningnummer: BE 94 6524 8450 8214
HERBERT FLACK, EREBURGER VAN BOOM

Na Bobbejaan Schoepen in 2009, kreeg acteur Herbert op 10 juni 2016 de titel van ereburger van Boom opgespeld. Een titel die de acteur met Boomse roots  door zijn rijkgevulde carrière met verve heeft verdiend. In zijn speech blikt Herbert terug op zijn Boomse jeugdjaren en brengt hij hulde aan al wie hem nauw aan het hart ligt.
BEVRIJDINGSFEESTEN EN INDUSTRIE BOOM 1964

Feestviering n.a.v. 20 jaar bevrijding Boom en industrie (steenbakkerijen, Glasfabriek, Boomsche Metaalwerken)
Projectvereniging Erfgoed Rupel

De intergemeentelijke Projectvereniging Erfgoed Rupel verdient terechte aandacht. Via hun nieuwsbrief kom je al het nieuws te weten over evenementen en verenigingen die het erfgoed in onze streek in de kijker zetten en promoten. Met enige fierheid promoten we deze editie omdat ook Ten Boome aan bod komt.
Rijksmiddelbare jongensschool Boom 1935

Bomenaar Flor De Laet, 99 jaar, geeft in een uniek interview uitleg over de leraar en de leerlingen op de foto. Over een van deze leerlingen wist hij na het interview nog te vertellen:
“Marcel Raets werd apotheker. Hij verhuisde naar Bornem waar hij een apotheek opende, studeerde dan voor de zgn. middenjury geneeskunde, werd arts, maar stierf in een auto-ongeluk vermoedelijk kort na de WO II”.
Uitstap Forten Breendonk & Liezele

Twee identieke forten, twee totaal verschillende verhalen. Het Fort van Breendonk dat als doorgangskamp tijdens WOII dienst deed en het Fort van Liezele waar WOI verbeten weerstand werd geboden aan de Duitse bezetter. Het verhaal werd ons gebracht door twee gepassioneerde gidsen. Bieke Schutijser die met haar verhaal de nadruk lag op het menselijk leed dat de gevangenen moesten ondergaan en Chris De Boey die het militaire aspect verduidelijkte van het Fort van Liezele. Beide zijn een kei in hun vak en wisten ons tijdens de  twee uur durende rondleiding van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Hoedje af voor deze mensen die dit overigens op vrijwillige basis doen.

 
Ten Boome uitzonderlijk gesloten op zaterdag 10 juni

Zaterdag 10 juni gaan we op uitstap naar het Fort van Breendonk &Liezele. Het lokaal zal daarom uitzonderlijk niet open zijn. Vanaf 17 juni kan je terug bij ons terecht!
RUGO en Gewas

Tussen 1934 en 1940 gaf de vereniging RUGO (Rupelgouw) onder impuls van Gaston Moorkens het tijdschrift RUGO uit dat vanaf de derde jaargang ‘Gewas’ ging heten.

In het archief van Ten Boome kan je diverse nummers raadplegen waarin vooral poëzie, maar ook vervolgverhalen en boek-en filmbesprekingen, aan bod kwamen. De vereniging had haar thuisbasis in de Gemeentelijke Jongenssschool aan de Hospitaalstraat (huidige muziekschool) waar ze ook regelmatig tentoonstellingen organiseerde.

Naast het literaire luik van RUGO was er ook plaats voor de beeldende kunst. Om de reeks tijdschriften te vervolledigen zijn we nog op zoek naar de nummers 1 & 2 van RUGO (tweede jaargang uitgegeven in 1935) en het nummer 1 van de derde jaargang van ‘Gewas’. Wie kan ons deze nummers bezorgen of heeft een tip waar ze te vinden zijn?
Bosstraat 1950

De wijk Bosstraat in Boom gefilmd door pastoor Cleeren in 1950 (met dank aan Lieven Guffens)
Oproep: archief of info scheepswerf Jules De Wachter?

Boom kende vroeger heel wat scheepswerven, waaronder deze van Jules De Wachter die grote bekendheid had. Helaas is er van deze scheepswerf geen enkel archiefstuk meer te vinden, of weten we alvast niet waar er zich nog archief zou bevinden.

Onlangs kregen we een vraag van de heer Aad de Zeeuw uit Nederland die een binnenvaartschip kocht en het ombouwde tot woonboot. Het schip werd ca 1930 op de scheepswerf van De Wachter gebouwd.

Is er iemand die ons hierover iets meer  kan vertellen?

De Dawn Arnhem.

De woonboot van heer de Zeeuw waarvan je hier nog meer foto’s en info kan vinden.

In ons jaarboek van 2011 kan je over de scheepswerf het volgende lezen:

Jules De Wachter kreeg het scheepsbouwen met de paplepel ingegoten. Hij was de zoon van Franciscus De Wachter en Francisca Meert. Zijn vader had een scheepswerf en zijn moeder stamde af van een dynastie van scheepsbouwers.Jules bezat twee scheepswerven, één te Noeveren en één te Hellegat (Niel). Hij specialiseerde zich in het bouwen van jachten en zeilboten. Het klantenbestand van Jules De Wachter was niet van het minste. Zo kreeg hij van prins Albert, de latere koning Albert I, een bestelling voor een zeiljacht dat Flandria werd gedoopt